Code van ethiekWanneer je je aanmeldt voor een cursus, workshop of consult ben je op de hoogte van de algemene voorwaarden, de code van ethiek en de klachtenregeling zoals vermeld op de website en ga je akkoord met de op de website vermelde kosten of ontvangen offerte.
 • Ik onderken dat ik deel uitmaak van een serieuze beroepsgroep met de daaraan gelieerde verantwoordelijkheden.
 • Ik verschuil mij niet achter een synoniem naam, noch achter een plaatje, ook eventuele foto's van mijzelf op de website zijn echt en onbewerkt. Ik werk onder eigen naam en De Witte Waterlelie – Praktijk voor Bewust Zijn en Mandala Atelier, streef naar transparantie, eerlijkheid, openheid en oprechtheid vanuit een spiritueel beginsel.
 • Ik zie een begeleidingstraject in De Witte Waterlelie als een actieve samenwerkingsvorm tussen docent/therapeut en cliënt.
 • Ik werk vanuit mijn eigen kwaliteiten, waarbij begeleiding zoveel en zo duidelijk mogelijk aan de cliënt wordt uitgelegd, zodat deze weet waar hij/zij aan toe is en waar we mee bezig zijn.
 • Zoals ik werk vanuit een samenwerkingsvorm en vanuit mijn eigen kwaliteiten, ga ik ook uit vanuit een gelijkwaardigheid van docent/therapeut en cliënt. Ik breng mijn talenten, vaardigheid en kennis in de wereld en probeer anderen daarmee te inspireren en zo zul jij ook die van jou in de wereld brengen. Vanuit die gelijkwaardigheid benader ik je ook met 'je' en 'jij', omdat 'u' voor mijn gevoel meer een afstand schept dan dat het een teken van respect is. Dit is echter mijn persoonlijk uitgangspunt, als je liever met 'u' aangesproken wordt, of jij mij liever met 'u' aanspreekt, dan hoor ik dat wel.
 • Ik blijf werken aan mijn eigen ontwikkeling, kennis en vaardigheden door oefening, zelfstudie, scholing en bijscholing. Mijn CV en opleidingstraject zijn te volgen op mijn LinkedIn-account, te weten: https://www.linkedin.com/in/angeliquemoorman
 • In geval van klachten aangaande de gezondheid adviseer ik ten allen tijde eerst naar de huisarts te gaan voor een goede diagnose en behandeling. Begeleiding door De Witte Waterlelie kan naast elke andere behandeling/begeleiding toegepast worden. Ook het gebruik van essences uit de Bloesemtherapie en Spagyriek zijn complementair (aanvullend), geen alternatieven! Aanwijzingen omtrent gebruik van medicatie of behandelingen vanuit de reguliere geneeskunde dienen dan ook ten allen tijde opgevolgd te worden! Het kan zijn dat door aangeboden methodes in De Witte Waterlelie medicatie beter gaat werken dan wel minder of niet meer nodig is. Aanpassing van dosering, keuze voor andere medicatie en eventuele afbouw van reguliere medicatie en behandelingen dienen ten allen tijden alleen in overleg met je behandelend arts en/of medisch specialist te gebeuren!
 • Ik stel geen medische diagnoses, dit laat ik over aan daartoe gespecialiseerde artsen en specialisten. Ik ga ook niet in op verzoeken voor mediamieke of paragnostisch te verkrijgen informatie met betrekking tot mogelijk aanwezige kwalen of gezondheidsrisico's.
 • Als ik tijdens het begeleidingstraject signalen van bedreiging van de gezondheid of welzijn bij de cliënt opmerk zal ik altijd verwijzen naar de huisarts of desbetreffende instantie.
 • Ik erken mijn grenzen, ben daar eerlijk over en zal zo nodig doorverwijzen naar een collega in de complementaire (alternatieve) zorg en/of (terug) naar reguliere zorg.
 • De adviezen die ik geef zijn vrijblijvend, de cliënt bepaalt wat hij/zij ermee doet. De cliënt is en blijft dus altijd zelf verantwoordelijk voor zijn/haar eigen begeleidingstraject en ik zal hem/haar op de hoogte brengen/houden van mogelijke gevolgen van zijn/haar keuzes.
 • Ik bouw aan een krachtig worden van het zelfhelend vermogen, de eigen verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en onafhankelijkheid van de cliënt, zodat deze zonder en onafhankelijk van mij kan functioneren.
 • Mijn streven is vanuit respect, vriendelijkheid, onpartijdigheid en integriteit te handelen. Ik heb respect voor ieders keuze en autonomie.
 • Inhoud van gesprekken zullen te alle tijden vertrouwelijk behandeld worden!
 • Ik onthoud mij van elke vorm van dwang of machtsmisbruik.
 • Ik houd mijn bewustzijn helder en onthoud mij van drank- en drugsmisbruik.
 • Het Wel Zijn en de positief persoonlijke (spirituele) ontwikkeling van de cliënt staat bij mij altijd voorop! Ik onthoud mij derhalve van iedere vorm van negatief energetisch gebruik, zoals zwarte magie, voodoo, vervloekingen, en dergelijke.
 • Het werken als medium of paragnost, contact met overleden dierbaren, Gidsen en dergelijke, behoort niet doelbewust tot mijn handelswijze en ik ga dan ook niet in op specifieke verzoeken daartoe. Er worden daarover alleen uitspraken gedaan als deze naar voren komen tijdens en zinvol zijn voor begeleiding van de cliënt.
 • Ik doe geen uitspraken over de toekomst, geef ook geen garanties voor resultaten van begeleiding. Ik ga niet in op specifieke verzoeken tot uitspraken over de toekomst.
 • Informatie over vorige levens worden alleen gedaan indien deze zinvol zijn voor begeleiding, ik ga niet in op specifieke verzoeken tot het geven van informatie over vorige levens.
 • Ik streef ernaar dat de cliënt niet onnodig met vragen of een onprettig gevoel blijft rondlopen als gevolg van mijn begeleiding. Nazorg hoort dan ook tot mijn taak en daar kan tevens op verzoek gebruik van gemaakt worden door de betreffende cliënt of zijn/haar naasten als deze zich ergens zorgen over maken waarvan zij denken dat dit gerelateerd is aan begeleiding van de betreffende cliënt in De Witte Waterlelie.
 • Ik houd niemand langer in begeleiding dan nodig is en respecteer de beslissing van de cliënt als deze de samenwerking wilt beëindigen.Milieu.

Er wordt zoveel mogelijk gestreefd naar hergebruik van materialen, dus verpakkingen zijn mogelijk al eerder gebruikt. Gebruikersflesjes Bloesemtherapie zijn, in verband met hygiëne, nieuw. Advies: Houd zelf ook rekening met het milieu en probeer zo min mogelijk afval te produceren en wanneer je iets écht niet meer kunt gebruiken, denk dan aan de afvalscheiding!
Rekening houdend met het milieu, worden teksten bij voorkeur per mail of link toegestuurd. Wil je ze toch op papier uitdraaien, denk dan ook even aan het milieu!
Mocht je nog vragen hebben, 
neem dan contact op met dewittewaterlelie@gmail.com
of bel naar 06-51900040


Beuningen, 1-1-2017