Algemene voorwaardenWanneer je je aanmeldt voor een workshop of consult, dan ben je op de hoogte van de algemene voorwaarden, de code van ethiek en de klachtenregeling zoals vermeld op de website en ga je akkoord met de op de website vermelde kosten of ontvangen offerte.Betaling.

Betaling zoals vermeld bij INVESTERING IN JEZELF.

Is er een rekening opgesteld en vindt betaling van die rekening niet binnen 14 dagen plaats, dan krijg je een herinnering.
Betaal je dan niet binnen de opnieuw gestelde 14 dagen, dan volgt een aanmaning met daar bovenop de wettelijk vastgestelde € 40,- administratiekosten.
Betaal je dan weer niet binnen 30 dagen komt daar weer € 40,- bovenop.
Dat loopt dus aardig op... Dus betaal op tijd!
Bij wanbetaling na twee aanmaningen kan een incassobureau ingeschakeld worden en/of verdere toegang tot diensten van De Witte Waterlelie worden geweigerd totdat je de openstaande rekening betaald hebt.

Afspraken kunnen alleen doorgang vinden als materialen en therapeutische middelen e.d. van de vorige afspraak betaald zijn.
Afmelden bij verhindering.

Afmelden kan tot 24 uur vóór een workshop of consult. Indien er een wachtlijst is voor deelname zal iemand anders jouw plaats dan in kunnen nemen. Annuleer je daarna, dan zullen toch de kosten voor deelname (richtprijs) in rekening gebracht worden. Tenslotte is die tijd en plaats wel voor jou gereserveerd!

Wanneer een workshop vol is, wordt verder een wachtlijst in volgorde van aanmelding gehanteerd. Bij annulering komt de nummer 1 van die lijst in aanmerking voor de activiteit, daarna nummer 2, etc.. Blijven er mensen op de wachtlijst staan, dan wordt in overleg een nieuwe datum ingepland. Er wordt dus naar gestreefd dat je altijd kunt starten met de door jou gekozen activiteit.
Annuleren kan telefonisch of schriftelijk via de mail.
Aanmelden voor cursussen / series workshops.

Aanmelden voor een cursus of serie workshops biedt je de gelegenheid een plaats te reserveren voor langere tijd. Daarmee is voor jou een plaats en dus continuïteit van lessen verzekerd.

Komt er slechts één aanmelding voor een cursus binnen, dan kan deze toch doorgang vinden, tenzij jij daar bezwaar tegen hebt (vermeld dit even bij aanmelding). Het is dan mogelijk te kiezen voor individuele begeleiding dan wel voor aanvulling tot een groepje middels losse workshopaanmeldingen door anderen.

Dus ook wanneer je de enige aanmelding bent voor een workshop zal deze wel doorgang vinden, tenzij je daar bezwaar tegen hebt. Vermeld dit dan bij de aanmelding.

Nog enkele huishoudelijke mededelingen...

... om het eenieder zo prettig mogelijk te maken en niet voor verrassingen te komen staan...

  • Om groepsworkshops prettig te laten verlopen: Kom op tijd! Je bent vanaf een half uur voor de afgesproken tijd welkom. Ga alsjeblieft niet eerder weg, dan de les daadwerkelijk afgelopen is, tenzij daar een speciale reden voor is en dit in het voren afgesproken is. Het is prettig om samen te beginnen en samen af te sluiten. Ervaring leert dat gaandeweg de bijeenkomst binnenkomen of vertrekken alleen maar onrust voor de mede-deelnemers veroorzaakt.
  • Houd rekening met mogelijke uitloop van een workshop en plan niet strak erachteraan een andere afspraak. Dit houdt de sfeer relaxed en geeft jou de mogelijkheid alle informatie van de workshop een beetje te laten bezinken, voor je weer met iets anders aan de slag gaat.
  • Er wordt in het atelier niet gerookt! In de pauze is er een mogelijkheid om buiten een sigaretje op te steken. Anders niet. Ervaring leert dat het zeer verstorend werkt als mensen tussendoor opstaan om te gaan roken.
  • Bij dagworkshops: denk eraan je eigen lunchpakketje mee te brengen, mijn aandacht ligt bij het verzorgen van de workshop, niet bij de lunch, in verband met diverse voorkeuren en dieetverzoeken en simpelweg omdat je daarvoor eigenlijk een extra persoon én vergunning voor nodig hebt. In het atelier is koffie/thee/water aanwezig.
  • Helaas is de praktijk niet rolstoeltoegankelijk: denk aan workshops op locatie! Vraag een offerte aan als je geïnteresseerd bent. Ook als je verder weg woont en niet in staat bent om zelf naar de praktijk / het atelier te komen.
  • In het atelier loopt een hondje los rond. Mocht je daartegen bezwaar hebben, laat het even weten. Ze kan voor de duur van de workshop ook vastgelegd worden. Ben je allergisch of bang voor honden, denk dan eens aan workshop op locatie. Vraag een offerte aan als je geïnteresseerd bent.
  • In praktijk/atelier De Witte Waterlelie wordt regelmatig wierook gebrand. Dit is een goede kwaliteit wierook, maar mocht je toch last hebben van wierook, geef dit bij aanmelding dan even aan, zodat ik daar rekening mee kan houden en ruim vóór jouw komst geen wierook meer aansteek en goed gelucht heb.Mocht je nog vragen hebben, 
neem dan contact op met dewittewaterlelie@gmail.com
of bel: 06-51900040

Beuningen, 1-6-2017